Tips & trixs        Prizee: Free Games and Presents!
                                                                       
   

Här kommer olika tips och trixs att finnas.
 

jag börjar med var TM & HM finns i Ruby /sapphire /emerald.          

HM:                                                                                                                                                                                               

Cut: Rusbord city                                                                            

fly: Route 119 får av May/Brendan

surf: Petalburg town

strength: Rusturf tunnel

flash: granite cave

rock smash: Mouville city

waterfall: Cave of origin

dive: Mossdeep

TM:                var:

01: focus punch: Route 115

02: dragon clow: Meteor falls

03: water pulse:  Sootpolis city gym

04: calm mind:   mossdep city gym

05: roar: route 114

06: toxik: firey path

07: hail: shoal cave

08: bulk up: Dewford town gym     

09: bullet seed: Route 104                                           

10: hidden power: Slateport city/ Fortree city kostar 3000

11: sunny day: Scorched slab

12: taunt: Trick house

13: ice beam: Mauville city/ abondoned ship. kostar 4000

14: blizzard: Lilycove dept. store. kostar 5500

15: hyper beam: Lilycove dept. store. kostar 7500

16: light screen: Lilycove dept. store. kostar 3000

17: protect: Lilycove dept. store. kostar 3000

18: rain dance: abondoned ship

19: giga drain: Route 123

20: safegaurd: Lilycove dept. store. kostar 3000                            

21: frustration: Pacifidlog town

22: solar beam: safari zone

23: Iron tail: Meteor falls

24: thunder bolt: Mauville city. kostar 4000

25: thunder :  Lilycove dept. store. kostar 5500

26: Earthquake:  Seafloor caven

27: Return: Fallarbor town/ Pacifilog town

28: Dig:     Route 114

29: Psychic: Mauville city/ Victoy road. kostar 3500

30: Shadow ball:   Mt. Pyre

31:Brick break: Sootopolis city

32:Double team: Mauville city. kostar 1500

33:Refleckt: Lilycove dept. store. kostar 3000

34:Shock wave: Mauville city gym

35:Flamethrower: Mauville city game corner

36:Sludge bomb: Dewford town.

37:Sandstorm: Route 111

38:Fire blast:  Lilycove dept. store. kostar 5500

39:Rock tomb:   Rustboro city gym

40:Aerial ace: Fortree city gym

41:Torment: Slateport city

42:Facade:Petalburg city gym

43:Secret power: Slateport city/ Route 111 kostar 3000

44:Rest: Lilycove city.

45:Attract: Verdanturf town

46:Thief: Slateport city

47:Steel wing: Granite cave

48:Skill swap: Mt.Pyre

49:Snatch:S.S. Tidal

50:Owerheat: Lavaridge town gym

               Klona en pokemon
Om du har emerald åk då till battle tower och gör följande:
1: Gå till datorn och välj den pokemon du vill klona och sätt in
den i en box. (datorn i spelet)

2: logga ut från datorn och spara och stäng av.

ChikoritaGo to fullsize imageChikoritaChikorita
3:sätt på igen och ta ut den pokemon du ville klona
och gå till tjejen (multi link) längst till höger. Prata med henne.

4:välj challenge och open level, välj två pokemon
(vilka som helst du ska inte strida)

5:Hon frågar: Before entering a BATTLE ROOM, your
progress must be saved. Is that okay? Svara då yes.

6:Vänta tills det står: Would you like to save the game?
Svara yes igen.

7: Då kommer en till text där det står:
There is already a saved file.
Is it okay to overwrite it?
Svara no, då säjer hon något mer. Tryck inte på någon knapp!

8:Stäng av spelet och sätt på igen.

9:Gå till datorn och se att din pokemon är både i ditt party och i boxen. Den är klonad!

Tips: Om du ger din pokemon tex. rare candy eller master ball blir den med klonad!
        Du kan sätta  in fem pokemon samtidigt och klona dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images by suta-raito.com and Pokemon piplup